Grip mulighetene når de kommer, for de kommer ikke tilbake.

Presentasjon av Litech Solutions AS

Litech Solutions AS er etablert med det formålet å tilby konsulenttjenester basert på kunnskap og erfaring opparbeidet gjennom 35 år i petrokjemisk industri.

Eier og daglig leder er Ketil Strand Andersen, og kan vise til følgende kompetanse:

Utdanning:

  • Siv.ing. fra NTH/Kjemiavdelingen 1980 (NTNU)
  • 2-årig tilleggsutdannelse innen programmering/systemutvikling på siv.ing.nivå
  • En lang rekke kurs innen prosesskontroll, prosessdatabaser, programmering av interface, modellering og simulering, systemvedlikehold, databasedesign, etc.

Utvikling:

  • Programvare for implementering av Model Predictive Control (MPC), noe som berører følgende fagområder:
  • Prosesskjemi, reaktorer, kinetikk, polymerisering, katalyse, systemutvikling, programmering, modellering, matematiske metoder, prosessdatabaser, DCS, kommunikasjon, brukergrensesnitt og feilhåndtering

Prosjekter:

  • Erfaring fra implementering av MPC i polyolefinfabrikker i Finland, Sverige, Belgia, Tyskland, Portugal, Østerike og De Forente Arabiske Emirater.

Publikasjoner:

  • Er medforfatter på en del publikasjoner, patenter og presentasjoner.